Branscher

Vi har kunder inom ett flertal branscher, bland annat verkstadsindustrin, fordonsindustrin, byggsektorn och offentlig miljö.

Detta har gjort att vi har lärt oss att hantera höga krav inom maskering ytfinish och korrosion.

Verkstadsindustrin

verkstadsindustri-head
verkstadsindustri-1
verkstadsindustri-2
verkstadsindustri-2b
verkstadsindustri-3

Fordonsindustrin

fordonsindustri-1
fordonsindustri-4
fordonsindustri-2
fordonsindustrin-2
fordonsindustri-head

Byggindustrin

byggindustrin-head
sugga-3
byggindustrin5

Offentlig miljö

offentlig-miljo-1
offentlig-miljo-2
offentlig-miljo-4
offentlig-miljo-3
offentlig-miljo-head