Branscher

Vi har kunder inom ett flertal branscher, bland annat verkstadsindustrin, fordonsindustrin, byggsektorn och offentlig miljö.

Inom industrilackering har vi genom åren fått stor kunskap i att hantera höga krav inom maskering ytfinish och korrosion.

Verkstadsindustrin

verkstadsindustri-head
verkstadsindustri-1
verkstadsindustri-2
verkstadsindustri-2b
verkstadsindustri-3

Fordonsindustrin

fordonsindustri-1
fordonsindustri-4
fordonsindustri-2
fordonsindustrin-2
fordonsindustri-head

Byggindustrin

byggindustrin-head
sugga-3
byggindustrin5

Offentlig miljö

offentlig-miljo-1
offentlig-miljo-2
offentlig-miljo-4
offentlig-miljo-3
offentlig-miljo-head