Processen

Identitet ger säkerhet
Allt gods får en egen identitet vid avlastning, via vårt affärsystem. Genom detta kan vi följa flödet och dess processer för varje unik artikel, och genom detta så hängs, maskeras och lackeras allt gods lika var gång.

En line fast med stora möjligheter.
2009 blev vi först med att installera Tectalis. En miljövänlig förbehandling som i kombination med primer ger en otroligt bra vidhäftning och korrosionsskydd.

Toppmodern lackeringsanläggning.
2017 installerade vi två nya lackeringsboxar. Detta är två identiskt lika boxar utrustade med senaste 3D och pulverpumpstekniken.

3D tekniken gör så att varje pistol följer godset konturer.
Pulverpumpen ger samma output och en jämn och säker lackering.

processen2